Skontaktuj się z nami

Fundacja Mój Las
Rybnik
NIP: 6423225100
REGON: 386855567
KRS: 0000854779

Adres e-mail: biuro@fundacjamojlas.pl
Sprawy RODO: kontakt@fundacjamojlas.pl

Konto złotówkowe na cele statutowe i zbiórki w ramach nowej akcji:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
80 1600 1462 1892 1259 6000 0001

Konto złotówkowe – Sadzimy Lasy na Pokolenia:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 
53 1600 1462 1892 1259 6000 0002 PL

Konta walutowe:
BNP PARIBAS Bank Polska S.A      KOD SWIFT –  PPABPLPK

PL 26 1600 1462 1892 1259 6000 0003 EUR
PL 96 1600 1462 1892 1259 6000 0004 GPB
PL 69 1600 1462 1892 1259 6000 0005 USD

Przelew z zagranicy powinien zawierać numer konta z poprzedzającym znakiem PL.

Wpłaty na konta prosimy wpłacać z adnotacją „Darowizna na cele statutowe Fundacji”.