SADZIMY LASY, KTÓRE ZOSTANĄ Z NAMI NA POKOLENIA.

Lasy to jeden z obrazów bioróżnorodności naszej planety.

Sadzimy lasy dla nas i naszych dzieci. To miejsce życia wielu gatunków roślin, ostoja dla ptaków, owadów i zwierząt, miejsce odpoczynku dla człowieka.

SPOKÓJ. ODDECH. OFFLINE.

Las nie odrodzi się sam. Musimy mu pomóc.

Naszym celem jest działanie i budowanie świadomości, tak aby w 2050 roku w Polsce znowu było 40% lasów w ogólnej powierzchni Kraju.

DZIAŁANIE. POMOC. ONLINE.