SADZIMY LASY, KTÓRE ZOSTANĄ Z NAMI NA POKOLENIA.

Lasy to jeden z obrazów bioróżnorodności naszej planety. Sadzimy lasy dla nas i dla naszych dzieci. To miejsce życia wielu gatunków roślin, ostoja dla ptaków, owadów i zwierząt, miejsce odpoczynku dla człowieka.

SPOKÓJ. ODDECH. OFFLINE.

Naszym celem jest działanie i budowanie świadomości by w 2050 roku w Polsce znowu było 40% lasów w ogólnej powierzchni Kraju.​​

Las nie odrodzi się sam.
DZIAŁANIE. POMOC. ONLINE.